Služby | CBE ČR - SAVINGS

CBE ČR – SAVINGS

Služby

Naše služby v první rovině pomáhají redukovat náklady konkrétních společností. Jedná se o důležitou prevenci, která je bohužel často opomíjenou stránkou podnikání, protože je protipólem hlavního směrování podniku.

Naše další služby chrání solidní společnosti proti konkurenčním či mediálním kampaním, které jsou často vedeny proti novým nebo rychle rostoucím firmám. Jde nám o zachování dobrého jména našeho klienta, jeho přínosu pro společnost a o zachování pracovních míst, která vytváří. Mezi naše stěžejní aktivity patří krizová komunikace, mediální trénink (teorie i praxe ve studiu), prezentační dovednosti, obchodní dovednosti a mediace.


Profesionální snižování nákladů

Zde je naší misí snížit náklady konkrétní společnosti, aniž by došlo k omezení jejího stávajícího nebo budoucího rozvoje.Tuto misi realizujeme s vědomím a zkušenostmi z vlastního podnikání trvajícího déle než 10 let. Klademe důraz na minimální časové zatížení vlastníků a pracujeme s vědomím, že odměnu získáme pouze v případě úspěšné realizace celého projektu.


Krizová komunikace

Naším cílem je zabránit negativním vlivům, jaké mohou na Vaše podnikání mít:

  • kampaň některého z konkurentů,
  • mediální kampaň.

V okamžiku, kdy nastane tato situace je nutné, aby zástupci Vaší společnosti vystupovali maximálně ostražitě a profesionálně. Navrhneme Vám na míru komunikační strategii tak, aby se minimalizovaly dopady takové kampaně a tato byla ukončena. V případě, že Vaše společnost nemá tiskové oddělení nebo tiskového mluvčího, zajistíme pro Vás profesionála, který bude mít komunikaci s médii resp. zákazníky na starosti. Spolu s tím učiníme kroky pro to, aby se postupně vylepšoval Váš obraz jak v médiích, tak na internetu.


Mediální trénink (teorie i praxe ve studiu)

Teoreticky i prakticky vybavíme Vaše zaměstnance, obchodníky či spolupracovníky k tomu, aby byli schopni kvalitně reprezentovat Vaši společnost a čelit i těm nejnepříjemnějším a nejzáludnějším otázkám.

Teoretická část je naučí základním dovednostem, které si pak ověří v praxi před kamerami ve studiu, aby viděli vlastní vystupování a také pokroky, jakých dosahují.


Prezentační dovednosti

Vaše zaměstnance, obchodníky či spolupracovníky naučíme, jak se vyjadřovat tak, aby se minimalizovala rizika špatného výkladu Vašich produktů či služeb. Zároveň však s důrazem na to, aby výkony Vaší společnosti nejen že neklesaly, ale pokud to je možné dále rostly.


Obchodní dovednosti

Chceme, abyste prodávali lépe, více a především s minimálním rizikem. Vytvoříme SWOT analýzu Vaší společnosti a zvýšíme tak Vaši efektivitu. Naším úkolem je eliminovat hrozby pro Vaše podnikání, ale zároveň, protože jsme lidé z podnikatelského prostředí, stimulovat silné stránky Vašeho obchodního modelu, abyste dosahovali rostoucího zisku.


Mediace

Urovnáme případné spory, které máte s obchodními partnery, zákazníky či médii. To vše s tolik potřebným nadhledem a klidem, bez osobních antipatií a animozit. Jeden nespokojený zákazník vydá za 10 spokojených, s nespokojenými je tedy třeba o to více pracovat, aby nebyla ohrožena Vaše dobrá pověst a tím také Váš budoucí profit.