O společnosti | CBE ČR - SAVINGS

CBE ČR – SAVINGS

O společnosti

Společnost CBE ČR a. s. působí na trhu od roku 2007. Hlavním oborem činnosti společnosti je nákladové poradenství a dále poradenství v oboru krizové komunikace, práce s médii a mediace (způsob pokojného řešení případných sporů, jehož cílem je dohoda).

Naším cílem je snížit veškeré náklady společnosti, aniž by došlo k omezení stávajícího nebo budoucího rozvoje, dále minimalizace reputačních rizik klienta, minimalizace škod, záchrana podniku, hodnot a vytvořených pracovních míst. Využíváme všechny dostupné kontakty, zkušenosti a postupy získané během více než 10ti let podnikání v různých oborech a ve vysoce konkurenčním prostředí. Žádné procesy zbytečně nekomplikujeme, vyhledáváme vždy nejjednodušší a nejefektivnější cesty.

Analyzujeme a kombinujeme všechny možné postupy a jejich potenciální důsledky na zlepšení podmínek pro podnikání našich zákazníků.